LandSkapt

 

Som initiativtaker til dette prosjektet var målet å skape et tverrfaglig miljø omkring kunst og natur. Etter mye arbeid og prosjektplanlegging ble LandSkapt gjennomført som en pilot i 2014 gjennom et tett og godt samarbeid med dyktige kollegaer og alle involverte som kom til underveis. 

 

Hovedgruppen består av Trude Johansen, Ida Løkken Anstensrud og undertegnede.

 

Vår samarbeidspartner Vestre Kjærnes Gård gjorde det mulig å gjennomføre prosjektet i 2014, og siden har vi gjønnomført en rekke arrangementer lokalt og nasjonalt.

 

I 2015 publiserte vi en fagbok i samarbeid med Pål Hermansen. 

 

Boktittel: LandSkapt Kunst i Natur

Utgitt ved Tellus Forlag. ISBN 978-82-999122-1-1 

 

Mer oppdatert informasjon rundt dette prosjektet finner du via facebook her.

©  By ASTRI TONOIAN